Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SERVICES

Trải nghiệm khách hàng nội bộ

Trải nghiệm khách hàng nội bộ

Bảo hiểm Vietinbank là một đại gia đình gắn bó và đoàn kết. Các phòng ban luôn tương trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung của toàn thể đại gia đình VBI, từ đó gặt hái được nhiều thành tích to lớn. Điểm hài lòng phối hợp làm việc nội bộ 4,5/5.

Mức độ hài lòng nhân viên

Mức độ hài lòng nhân viên

Theo khảo sát hàng năm về sự hài lòng của nhân viên VBI cho thấy 10/10 cán bộ cảm thấy hài lòng khi làm việc tại đây. Cán bộ cảm thấy VBI là môi trường hoàn hảo bởi họ được chăm sóc đáp ứng cả về vật chất lẫn tinh thần.

OPENING JOBS

 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân Viên Kế Toán Tại Bình Dương, Nhân Viên Kế Toán Tại Tuyên Quang, Nhân Viên Kế Toán Tại Đồng Nai, Nhân Viên Kế Toán Tại Bình Dương
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/02/2023
 • Location: Bac Lieu
 • Required skills: Giám Định Viên Hiện Trường Tại Quảng Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Phú Yên, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Ninh Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hải Phòng, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Thanh Hóa, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Đồng Nai, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Ba
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Tra Vinh
 • Required skills: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH, kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm, sale bảo hiểm, tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI TRÀ VINH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Kế Toán Tại Bình Dương, Nhân Viên Kế Toán Tại Tuyên Quang, Nhân Viên Kế Toán Tại Đồng Nai
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh, Sales, Đông Anh, Nhân viên kinh doanh tại Đồng Tháp, Nhân viên kinh doanh tại Đồng Nai
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Giám Định Viên Hiện Trường Tại Quảng Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Phú Yên, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Ninh Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hải Phòng, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Thanh Hóa, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Đồng Nai
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Thanh Hoa
 • Required skills: Giám Định Viên Hiện Trường Tại Quảng Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Phú Yên, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Ninh Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hải Phòng, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Thanh Hóa
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Hai Phong
 • Required skills: Giám Định Viên Hiện Trường Tại Quảng Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Phú Yên, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Ninh Bình, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hạ Long Quảng Ninh, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hải Phòng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán khách hàng doanh nghiệp SME, Thúc đẩy bán, SME
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ben Tre
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh, Sales, Đông Anh, Nhân viên kinh doanh tại Đồng Tháp, Nhân viên kinh doanh tại Tuyên Quang, Nhân viên kinh doanh tại Tuyên Quang, Nhân viên kinh doanh tại Tiền Giang, Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bến Tre
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.