Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu, đề xuất, định hướng, hỗ trợ đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ Hàng hải;
 • Xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định, quy trình bồi thường, chính sách liên quan tới hoạt động khai thác bảo hiểm nghiệp vụ hàng hải;
 • Thực hiện giám định và xác định mức độ tổn thất các vụ tổn thất của khách hàng tham gia bảo hiểm Hàng hải;
 • Làm việc với các Công ty giám định, xác định tổn thất đối với vụ phức tạp;
 • Giải quyết bồi thường Hàng hải theo phân cấp hoặc địa bàn được phân công;
 • Phối hợp với đơn vị, phòng ban, cán bộ liên quan để đánh giá rủi ro đối với những trường hợp được yêu cầu;
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình bồi thường tại Tổng Công ty và trên thị trường để đề xuất, thực hiện điều chỉnh chính sách khai thác, đánh giá rủi ro, tái bảo hiểm cho phù hợp;
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến công tác giám định và giải quyết hồ sơ bồi thường;
 • Đào tạo nghiệp vụ Hàng hải cho nhân sự tại Phòng/Ban/Đơn vị
 • Thực hiện các nhiệm vụ khách theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm làm trong mảng Bảo hiểm nhân thọ từ 5 năm trở lên;
 • Có kinh nghiệm về nghiệp vụ Hàng hải từ 03 năm trở lên;
 • Có kỹ năng quản lý, đào tạo
 • Tiếng Anh tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, đàm phán tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Media
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Risk Management Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TSC, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN NỘI BỘ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Pháp lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.