Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Định nghĩa bảo hiểm micro: Sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đơn giản với mức trách nhiệm thấp, quy trình bồi thường đơn giản và ưu tiên số hóa. Sản phẩm này có thể kết hợp hai hay nhiều nghiệp vụ bảo hiểm (tài sản, con người, trách nhiệm, xe cơ giới...)

 • Phối hợp với các phòng Ban liên quan để đánh giá rủi ro, xây dựng sản phẩm bảo hiểm mới thuộc mảng bảo hiểm micro.
 • Phối hợp xây dựng quy trình bồi thường, phần mềm bồi thường bảo hiểm micro
 • Thực hiện giám định, xác định mức độ tổn thất và đề xuất phương án giải quyết bồi thường các vụ tổn thất của khách hàng tham gia bảo hiểm. Phối hợp với bên giám định thứ ba xác định tổn thất đối với các vụ việc
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ bồi thường.
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình bồi thường tại Tổng Công ty và trên thị trường để đề xuất, thực hiện điều chỉnh chính sách khai thác, đánh giá rủi ro, tái bảo hiểm cho phù hợp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế (chuyên ngành kinh tế bảo hiểm, tài chính – ngâng hàng)
 • Nam giới dưới 35 tuổi, có kinh nghiệm làm việc liên quan đến xây dựng quy trình & giải quyết bồi thường tại các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đã làm tại công ty giám định từ 02 năm trở lên.
 •  Ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty giám định top 5: VIA, UAC, RACO, VietAjuster, Smart. Trường hợp ứng viên chưa đủ kinh nghiệm nhưng có phẩm chất tốt sẽ được xem xét bồi dưỡng, đào tạo thêm.
 • Ngoại ngữ tiếng Anh nghe viết tốt, tin học văn phòng thành thạo
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, đàm phán tốt. Khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Tài sản, Tái Bảo hiểm, Tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy Khách hàng doanh nghiệp, Thúc đẩy bán, Sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thiết kế đồ họa, Graphic Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Marketing, Makerting Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thư ký Ban Điều hành, Thư ký, Trợ lý, Trợ lý Ban Điều hành
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Hỗ Trợ, Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng, Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp, Chuyên Viên Hỗ Trợ dịch vụ lớn Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI& Môi giới, FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thúc đẩy bán, Sales , Bancassuarance
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.