Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description


-         Thực hiện giám định và xác định mức độ tổn thất các vụ tổn thất của khách hàng tham gia bảo hiểm tài sản kỹ thuật

-         Làm việc với các Công ty giám định, xác định tổn thất đối với vụ phức tạp

-         Giải quyết bồi thường Tài sản kỹ thuật theo phân cấp hoặc địa bàn được phân công.

-         Phối hợp với cán bộ liên quan để đánh giá rủi ro đối với những trường hợp được yêu cầu.

-         Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình bồi thường tại Tổng Công ty và trên thị trường để đề xuất, thực hiện điều chỉnh chính sách khai thác, đánh giá rủi ro, tái bảo hiểm cho phù hợp.

-         Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến công tác giám định và giải quyết hồ sơ bồi thường.

Thực hiện các nhiệm vụ khách theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Ban lãnh đạo.

Job Requirement


-         Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao Thông hoặc chuyên ngành khác thuộc các trường khối Kỹ thuật.

-         Nam giới có kinh nghiệm làm xây dựng hoặc kiểm toánxây dựng từ 03 năm trở lên. Hoặc đã làm tại công ty giám định từ 03 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty giám định top 5: VIA, UAC, RACO, VietAjuster, Smart

-         Ngoại ngữ tiếng Anh nghe viết tốt, tin học văn phòng thành thạo

-         Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, đàm phán tốt. Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

Similar Jobs

 • Location: Khanh Hoa
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh tại Khánh Hòa
 • Number of positions: 3
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ninh Thuan
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh tại Ninh Thuận
 • Number of positions: 3
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ Trợ Bồi Thường Bảo Hiểm Con Người
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/07/2024
 • Location: Phu Tho
 • Required skills: NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 12/07/2024
 • Location: Quang Ninh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH, SALE, KINH DOANH
 • Number of positions: 5
 • Posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc đơn vị phụ trách kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Long An
 • Required skills: KINH DOANH, NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI LONG AN
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Long An
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI LONG AN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Nhân Viên Lễ Tân - Văn Thư, Nhân Viên Hành chính - Lễ tân, Nhân Viên Hành chính - Lễ tân
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.