Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng và triển khai các phương án đánh giá bảo mật hệ thống CNTT, Nhận thức ANTT của cán bộ, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các điểm yếu kỹ thuật tồn tại. 

 • Triển khai các công tác rò tìm lỗ hổng bảo mật (vulnerability assessment) và kiểm thử tấn công (penetration testing) các hệ thống ứng dụng (web, mobile (iOS và Android), winform), hệ thống máy chủ (Windows, Linux), hệ thống mạng, các hệ thống cloud. 

 • Rà soát cấu hình an ninh cho hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, lưu trữ, .. 

 • Cập nhật lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống nội bộ hàng ngày, lên kế hoạch và phương án xử lý các lỗ hổng bảo mật 

 • Duy trì chứng chỉ bảo mật dữ liệu thẻ PCI DSS và SWIFT-CSP 

 • Đào tạo, thực hiện các chiến dịch giả lập đánh giá nhận thức an ninh thông tin của người dùng nội bộ. 

 • Chủ động cập nhật tài liệu, định kỳ xem xét cải tiến các Quy định/ Quy trình phục vụ công tác đánh giá bảo mật; 

 • Nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp công nghệ mới, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình, chính sách trong công tác đánh giá bảo mật hệ thống CNTT 

 • Tương tác xử lý công việc trên Jira 

Job Requirement

 1. Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng: 
 • Đại học hoặc trên đại học chuyên ngành về An toàn thông tin, Bảo mật công nghệ thông tin, Mật mã, CNTT, Điện tử viễn thông hoặc Toán Tin. 

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kiểm thử bảo mật ứng dụng web, ứng dụng mobile, hệ thống máy chủ, thiết bị mạng 

 • Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (PHP/Hack, Python, C/C++,  Java), hiểu về SDLC 

 • Hiểu về hệ thống mạng, bảo mật, hệ thống máy chủ, Middleware và cơ sở dữ liệu. 

 • Kiểm thử tấn công các hệ thống CNTT (web, API, Mobile, Winform App, network, Infrastructure, OS). 

 • Dò tìm điểm yếu bảo mật trên các hệ thống CNTT. 

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ PCI DSS, Chuẩn OWASP. 

 • Các kỹ thuật tấn công mạng (hacking).

 • Sử dụng thành thạo các nhóm phần mềm nhóm phần mềm kiểm thử bảo mật hệ thống CNTT, bao gồm các công cụ thu thập thông tin, các công cụ rà quét điểm yếu kỹ thuật, các công cụ khai thác tấn công hệ thống CNTT. 

 • Kỹ năng Soạn thảo và trình bày văn bản 

 • Kỹ năng Trình bày, giao tiếp, diễn đạt 

 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp. 

 • Kỹ năng quản trị rủi ro. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.