Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các quy định pháp lý, quy tắc nội bộ và chính sách của công ty. Vị trí này sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến nhằm đảm bảo sự tuân thủ và giảm thiểu rủi ro. Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện kiểm tra và đánh giá tuân thủ:

- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ về tuân thủ các quy định pháp lý và nội bộ.

- Đánh giá hiệu quả của các quy trình kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến.

2. Giám sát và báo cáo:

- Theo dõi và giám sát các hoạt động hàng ngày để đảm bảo tuân thủ các quy định.

- Lập báo cáo định kỳ và gửi cho Trưởng phòng Kiểm soát Tuân thủ và ban lãnh đạo.

3. Phối hợp và tư vấn:

- Làm việc với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề về tuân thủ.

- Cung cấp tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên về các quy định và chính sách tuân thủ.

4. Đào tạo và nâng cao nhận thức:

- Tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo về tuân thủ cho nhân viên.

- Nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của tuân thủ và đạo đức kinh doanh.

5. Phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp: 

- Phân tích các rủi ro liên quan đến tuân thủ và đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

- Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình để tăng cường khả năng tuân thủ.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát tuân thủ, kiểm toán hoặc quản lý rủi ro.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu các quy định pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
+ Kiến thức sâu về các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Kỹ năng:
  + Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
  + Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
  + Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
  + Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Tính cách cá nhân:
  + Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.
  + Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc đơn vị phụ trách kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Hỗ Trợ dịch vụ lớn Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.