Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia các công tác liên quan đến hoạt động xử lý tranh chấp, tố tụng; xử lý các công việc liên quan đến thu đòi bảo hiểm từ bên thứ ba;
 • Thẩm định, đóng góp ý kiến về mặt  pháp lý của các quy trình, quy định, các Mẫu hợp đồng, các văn bản, tài liệu do các Đơn vị soạn thảo theo sự phân công của lãnh đạo Ban/ lãnh đạo Công ty;
 • Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày trong hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến các mảng nghiệp vụ: khai thác, bồi thường bảo hiểm, hành chính nhân sự, phát triển kinh doanh…. của các Đơn vị theo phân công của lãnh đạo, báo cáo lãnh đạo Ban về kết quả xử lý;
 • Tham gia ý kiến pháp lý, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến các dự án sản phẩm bảo hiểm mới, đối tác hợp tác.. theo phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Công ty;
 • Soạn thảo các văn bản chế độ nội bộ và Hợp đồng, tài liệu khác phục vụ cho công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty  thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế theo sự phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Công ty;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật trở lên.
 • Giới tính: Ưu tiên Nam.
 • Yêu cầu có 02 năm kinh nghiệm trở lên. 
 • Kinh nghiệm làm việc: 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác pháp chế liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hoặc kinh doanh thương mại.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm thực tiễn thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lý tranh chấp, tố tụng; kinh nghiệm trong việc xử lý các công việc liên quan đến thu đòi bảo hiểm từ bên thứ ba.
 • Có kinh nghiệm trong việc rà soát, tham mưu cho ý kiến chỉnh sửa hệ thống văn bản nội bộ, tư vấn pháp lý nội bộ phục vụ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả; Kỹ năng tương tác, đàm phán và thuyết phục; Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm
 • Trung thực, nhiệt tình với công việc, sôi nổi, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi cao
 • Tiếng Anh giao tiếp.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Media
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Risk Management Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TSC, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN NỘI BỘ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Quản lý nghiệp vụ, Tài sản kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.