Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu và tham mưu xây dựng các sản phẩm bảo hiểm số phù hợp với các đối tác online.
 • Tìm hiểu về các kênh phân phối online trên thị trường và lên kế hoạch tiếp cận và xây dựng quan hệ hợp tác cùng các kênh phân phối online.
 • Tham mưu trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và hỗ trợ công tác triển khai sản phẩm mới thông qua các kênh phân phối online
 • Theo dõi, soạn thảo hợp đồng hợp tác với các đối tác được phân công
 • Nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán qua các dự án được phân công
 • Tham gia công tác quản lý và đánh giá hiệu quả cũng như tham mưu điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với thị trường.
 • Hỗ trợ làm việc với các khách hàng và các đối tác.
 • Các công tác hỗ trợ kinh doanh khác

Job Requirement

 • Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực Insurtech, Fintech hoặc Bảo hiểm hoặc kinh nghiệm làm phát triển đối tác hoặc quản lý các khách hàng lớn.
 • Nhanh nhẹn, chịu khó nghiên cứu học hỏi và không ngại áp lực trong công việc
 • Tiếng anh tốt đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu là yếu tố bắt buộc

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Media
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Risk Management Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TSC, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN NỘI BỘ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Pháp lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Quản lý nghiệp vụ, Tài sản kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.