Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị đánh giá rủi ro, thu thập hồ sơ và trình duyệt dịch vụ trên phân cấp nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản/ kỹ thuật.
 • Phối hợp, chuyển thông tin để Ban TBH thực hiện thu xếp tái bảo hiểm đối với những dịch vụ cần thu xếp tái.
 • Theo dõi tình hình khai thác, triển khai nghiệp vụ của Đơn vị phụ trách và có đề xuất với lãnh đạo Phòng/ Ban cải tiến phù hợp.
 • Nghiên cứu các quy tắc nghiệp vụ, biểu phí, biểu mẫu, phần mềm đề xuất, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật.
 • Phối hợp với các Ban kinh doanh xây dựng, thiết kế các sản phẩm, chương trình kinh doanh mới phù hợp với thực tế.
 • Định kỳ lập các báo cáo liên quan nghiệp vụ và theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng/ Ban.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng/ Ban.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, kỹ thuật, xây dựng, cơ khí, máy móc thiết bị.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm TSKT;
 • Có hiểu biết về pháp luật bảo hiểm nói chung, bảo hiểm TSKT nói riêng và các vấn đề khác có liên quan
 •  Ưu tiên ứng viên Nam, khối ngành kỹ thuật.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng Word, Excel, PowerPoint.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực, năng động, hòa nhập tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Tài sản, Tái Bảo hiểm, Tài sản
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy Khách hàng doanh nghiệp, Thúc đẩy bán, Sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thiết kế đồ họa, Graphic Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Marketing, Makerting Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thư ký Ban Điều hành, Thư ký, Trợ lý, Trợ lý Ban Điều hành
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Hỗ Trợ, Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng, Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp, Chuyên Viên Hỗ Trợ dịch vụ lớn Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI& Môi giới, FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thúc đẩy bán, Sales , Bancassuarance
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.