Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm triển khai các mảng công việc truyền thông nội bộ và tổ chức event của Công ty.
 • Đề xuất các chương trình, hoạt động TTNB nhằm đáp ứng các định hướng chủ trương của công ty theo mục tiêu từng giai đoạn.
 • Thực hiện viết bài truyền thông, biên tập các nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty: Website, fanpage, Group, bản tin email nội bộ...
 • Thực hiện sản xuất nội dung viết bài PR trên các kênh truyền thông bên ngoài (nếu có)
 • Tham gia dẫn chương trình, sự kiện của TCT khi được yêu cầu
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP - TT

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô từ 200 người trở lên
 • Có kĩ năng viết và soạn thảo các văn bản, thông điệp truyền thông, bài pr báo chí…
 • Có kinh nghiệm làm việc và điều phối công việc với các đối tác agency, đối tác tài trợ...
 • Có kĩ năng lập kế hoạch và kiểm soát công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 • Có kĩ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khéo léo.
 • Có kinh nghiệm dẫn chương trình là 1 lợi thế.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Media
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Risk Management Officer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TSC, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, KẾ TOÁN NỘI BỘ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Pháp lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: LỄ TÂN KHÁNH TIẾT, lễ tân, khánh tiết, khách sạn, du lịch, văn phòng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.