Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng & quản lý hình ảnh thương hiệu:

 • Hỗ trợ cấp trên tổ chức việc nghiên cứu xu hướng Branding mới, ứng dụng vào việc xây dựng hình ảnh cho sản phẩm và thương hiệu Tổng Công ty, các công ty thành viên.
 • Làm việc với đơn vị phòng ban, lập kế hoạch thiết kế phát triển nhận diện thương hiệu ngắn hạn & dài hạn.
 • Điều phối và lên nội dung hỗ trợ đội ngũ thiết kế lên ý tưởng phát triển hình ảnh nhận diện

- Phối hợp triển khai ứng dụng và kiểm soát thực hiện bộ diện thương hiệu trong xây dựng cơ bản, trong sản xuất ứng dụng nhận diện văn phòng, trong hoạt động truyền thông online & offline.

-  Phối hợp, hỗ trợ tổ chức đánh giá hiệu quả và tính ứng dụng của hình ảnh thương hiệu theo định kỳ.

- Quản trị kế hoạch hoạt động và ngân sách cho hoạt động phát triển thương hiệu, Quản lý hiệu quả truyền thông thương hiệu

- Thực hiện các chương trình/chiến dịch phát triển nhận thức và am hiểu về các thương hiệu mà Tổng Công ty đang quản lý trong nội bộ

- Đảm bảo tính nhất quán và gắn kết của hoạt động truyền thông thương hiệu tại thương hiệu mẹ, Tổng Công ty với các đơn vị thành viên trên toàn hệ thống. 

-  Phân tích dữ liệu, đề xuất và đưa ra các dự đoán về sự phát triển của thương hiệu cho cấp trên.

-  Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học & Cao Đẳng liên quan Marketing, PR truyền thông, báo chí, truyền thông đa phương tiện ...

- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm về xây dựng và quản trị thương hiệu tại các tập đoàn kinh tế đa ngành, các Tổng công ty lớn…

- Ưu tiên đã có nghiệm làm teamlead, trưởng phòng hoặc có định hướng làm quản lý.

- Có kiến thức chuyên sâu về định vị và tái định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu & truyền thông thương hiệu

- Có kiến thức về marketing, quản lý ngân sách.

- Am hiểu chính sách hoạt động của các nền tảng social.

- Có tư duy logic và phân tích, xử lý số liệu.

- Sáng tạo, chủ động, và trách nhiệm với công việc.

- Có mục tiêu, cầu tiến.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng KHDN Lớn & Đấu thầu, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh - Trụ sở chính, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.