Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các công việc sau liên quan đến bồi thường con người, cụ thể:

 • Scan hồ sơ bồi thường con người của khách hàng;
 • Nhập các thông tin cơ bản của hồ sơ lên phần mềm sau khi scan;
 • Được đào tạo và tham gia giải quyết hồ sơ bồi thường con người.

Job Requirement

 • Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, Ngân hàng, bảo hiểm
 • Có khả năng học hỏi nhanh để sử dụng tốt phần mềm ứng dụng, Word, Excel.
 • Trung thực, nhiệt tình với công việc, sôi nổi, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi cao

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: sale, kinh doanh, nhân viên tư vấn , tư vấn bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm
 • Number of positions: 5
 • Posted: 03/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.