Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, mua sắm hàng năm của Công ty báo cáo Giám đốc Công ty để trình Tổng Giám đốc phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.
 • Thực hiện hạch toán các các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước đảm bảo an toàn tài sản.
 • Thực hiện các hoạt động thanh toán, chuyển tiền liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại Công ty kịp thời chính xác, an toàn.
 • Thực hiện quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn vốn trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Tổng Công ty đối với công tác kế toán tài chính tại Công ty.
 • Thực hiện đúng các quy định về thu chi tiền mặt tại Công ty đảm bảo an toàn, chính xác. Quản lý an toàn két tiền mặt.
 • Phối hợp với các phòng tại Công ty xây dựng kế hoạch mua sắm, quản lý trang thiết bị và tài sản tại Công ty.
 • Tổng hợp và cung cấp kịp thời số liệu cho Trụ sở chính và Giám đốc Công ty theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.
 • Lập và gửi các báo cáo kế toán hàng tháng, quý, năm của Công ty theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty và các cơ quan liên quan.
 • Kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh trong xử lý công việc liên quan đến kế toán tại Công ty với Trụ sở chính để giải quyết.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/Ban Giám đốc Công ty giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng.
 • Có tối thiểu 01 năm công tác kế toán trong ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
 • Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên
 • Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ liên quan.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.