Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: Thành phố Hải Dương

 • Trực tiếp thực hiện và phối hợp với cán bộ ngân hàng thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng;
 • Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm hoặc phối hợp với cán bộ đánh giá rủi ro theo quy định của VBI;
 • Lập hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí;
 • Quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ của nghiệp vụ/khách hàng phụ trách;
 • Thực hiện chăm sóc, phát triển đại lý và khách hàng;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế,...
 • Có nhiều kinh nghiệm sales, chăm sóc khách hàng;
 • Bằng Trung cấp chuyên nghiệp sẽ xem xét tuỳ kinh nghiệm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt;
 • Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

Similar Jobs

 • Location: Hai Duong
 • Required skills: TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH TẠI HẢI DƯƠNG, kế toán tổng hợp, kế toán, kế toán trưởng, trưởng nhóm kế toán, Accountant, kế toán thuế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.