Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp thực hiện và phối hợp với cán bộ ngân hàng thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng;

- Đánh giá hoặc phối hợp với bộ phận quản lý rủi ro thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm;

- Lập hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí;

- Quản lý, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ của nhu cầu;

- Thực hiện chăm sóc và phát triển khách hàng;

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt;

- Yêu thích công việc kinh doanh;

- Tin học văn phòng thành thạo;

- Có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

Similar Jobs

 • Location: Long An
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI LONG AN
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.