Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

+ Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng

+ Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm hoặc phối hợp với cán bộ đánh giá rủi ro theo quy định của Công ty

+ Lập hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí

+ Thực hiện chăm sóc và phát triển khách hàng.

Quyền lợi: 

+ Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận

+ Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật về lao động

+ Thưởng hiệu suất kinh doanh, lễ tết, sinh nhật

+ Chăm sóc sức khỏe định kỳ cho nhân viên, gói bảo hiểm sức khỏe của VBI

Job Requirement

+ Từ trung cấp trở lên;

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm;

+ Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có kiến thức về pháp luật bảo hiểm;

+ Tin học văn phòng thành thạo;

+ Có tố chất kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt;

+ Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.