Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 • Tổ chức thực hiện sửa chữa, cải tạo văn phòng Tổng Công ty định kỳ hàng năm và các đợt phát sinh đột xuất theo yêu cầu từ đơn vị.
 • Thực hiện tìm kiếm địa điểm thuê văn phòng cho CTTV, PGD theo kế hoạch hàng năm và khi có nhu cầu phát sinh và  tìm kiếm đối tác cho thuê các mặt bằng, văn phòng của Tổng Công ty
 • Giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc sửa chữa, cải tạo văn phòng và mua sắm, quản lý tài sản theo đúng các quy định của của Tổng Công ty.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác an ninh, Phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở chính và các mặt bằng, tòa nhà thuộc sở hữu của Tổng Công ty.
 • Quản lý kho chứng từ lưu tại các địa điểm kho thuộc quản lý của TSC (gửi tại NHCT và CTTV/ địa điểm thuê ngoài - nếu có). Thông báo, đôn đốc các Ban/phòng đóng hồ sơ lưu kho.
 • Thực hiện trình các thủ tục và giám sát thi công, sửa chữa hư hỏng phát sinh, định kỳ bảo dưỡng xe ô tô và máy móc thiết bị tại TSC
 • Hỗ trợ cài đặt các phần mềm tin học văn phòng cơ bản cho các phòng/ ban tại TSC
 • Hỗ trợ các vấn đền liên quan đến cài đặt, xử lý sự cố máy móc, thiết bị ngoại vi văn phòng
 • Thực hiện kết nối đường truyền mạng, cài đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng cho các cuộc họp trực tuyến, các Hội nghị của Tổng Công ty

Job Requirement

 • Ứng viên NAM tốt nghiệp CAO ĐẲNG các chuyên ngành về ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TỰ ĐỘNG HOÁ
 • Cần cù chịu khó, hòa đồng, biết lắng nghe
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về công nghệ thông tin - mạng
 • Biết đọc bản vẽ sơ đồ điện và biết đấu nối hệ thống điện

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: LẬP TRÌNH VIÊN .NET DEVELOPER, .net dev, phát triển phần mềm, lập trình viên, asp .net, .net core
 • Number of positions: 2
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: LẬP TRÌNH VIÊN REACTJS DEVELOPER, reactJS, Developer, Lập trình viên, Frontend Developer, Frontend
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.