Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu/Hỗ trợ cho Giám đốc Ban trong việc tổ chức và quản lý khai thác, phát triển kênh Đấu thầu;
 • Quản lý, cập nhật hồ sơ năng lực của Bảo hiểm VietinBank và tài liệu liên quan theo yêu cầu của các dự án. Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh làm hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu;
 • Thực hiện giám sát, thúc đẩy và hỗ trợ các Công ty thành viên thực hiện đạt mục tiêu doanh thu;
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh; Xây dựng định hướng, chính sách và triển khai các chiến dịch marketing đối với nhóm sản phẩm, nhóm đối tượng khách hàng qua kênh Đấu thầu được giao phụ trách;
 • Phối hợp với Ban Quản lý nghiệp vụ xây dựng dự thảo điều kiện, điều khoản, quy trình nghiệp vụ và kế hoạch, phương thức phân phối của sản phẩm mới thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng;
 • Xây dựng các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến hỗ trợ, thúc đẩy khai thác nhóm sản phẩm/khách hàng doanh nghiệp;
 • Thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Từ 03 - 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ mảng Đấu thầu;
 • Có nghiệp vụ Tài sản hàng hóa; Tài sản kỹ thuật;
 • Tiếng Anh tốt (tiếng Anh làm việc);
 • Năng động, quyết liệt, sáng tạo;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: sale, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản trị và Vận hành hệ thống, Systerm administrator
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: LẬP TRÌNH VIÊN .NET DEVELOPER, .net dev, phát triển phần mềm, lập trình viên, asp .net, .net core
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám Định Viên Hiện Trường Tại Phú Quốc, Giám Định Viên Hiện Trường Tại Hà Nội
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business Development Executive, Business Development Specialist, Nhân viên phát triển kinh doanh, thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thúc đẩy bán, Sales , Bancassuarance
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI& Môi giới, FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.