Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 • Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc CTTV, Ban điều hành xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định của CTTV, Tổng Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CTTV.
 • Tham gia và hỗ trợ Giám đốc CTTV lập kế hoạch, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành kế hoạch và đề xuất giải pháp hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với các công việc chung của CTTV theo năm, quý, tháng.
 • Giúp Giám đốc CTTV quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác khai thác, thúc đẩy khai thác bảo hiểm theo phân khúc khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao.
 • Trực tiếp khai thác kinh doanh và hỗ trợ phát triển kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực, phòng được giao phụ trách quản lý.
 • Tham gia phân công, hướng dẫn, giám sát và đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ tại CTTV theo phân cấp ủy quyền của Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc.
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ, khách hàng, tạo điều kiện phối hợp trong công việc trên địa bàn quản lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Ban điều hành giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Từ 05-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Từ 03-05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Trưởng phòng
 • Năng động, quyết liệt, sáng tạo
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Hỗ Trợ dịch vụ lớn Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.