Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances

Job Description


Được đào tạo và hướng dẫn để thực hiện các công việc sau liên quan đến công việc trong Ban Khách hàng doanh nghiệp FDI&Môi giới theo hướng dẫn của Chuyên viên chính và Lãnh đạo phòng, cụ thể:

 • Dịch bản chào, Thực hiện làm bản chào
 • Hỗ trợ/Tư vấn/Giải đáp các công ty thành viên/phòng giao dịch;
 • Xây dựng báo cáo theo tháng/quý/năm/đột xuất theo yêucầu;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hiểm, Tài chính Bảo hiểm,...
 • Tiếng Anh sử dụng tốt tương đương IELTS 6.5/ TOEIC 850 trở lên;
 • Trung thực, nhiệt tình với công việc, chủ động trong công việc,có tinh thần học hỏi cao, làm việc theo nhóm
 • Có định hướng và mục tiêu công việc rõ ràng.


Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc đơn vị phụ trách kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Hỗ Trợ dịch vụ lớn Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.