Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Training & Development
 • Business Expense

Job Description

 • Hỗ trợ cán bộ bồi thường trong công tác hoàn thiện hồ sơ khách hàng;
 • Hỗ trợ công tác tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về bồi thường sản phẩm, dịch vụ;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Job Requirement

 • Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, kỹ thuật, xây dựng, cơ khí, máy móc thiết bị,...
 • Ưu tiên sinh viên các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học giao thông vận tải, Đại học Thủy lợi,...
 • Tiếng Anh giao tiếp khá;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có định hướng và mục tiêu công việc rõ ràng.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên Có Tiếng Anh, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Telesales, Bảo hiểm, Bảo hiểm Phi nhân thọ, Dịch vụ khách hàng, Nhân viên Telesales, Bán hàng qua điện thoại
 • Number of positions: 5
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân Viên Lễ Tân - Văn Thư
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Quản lý nghiệp vụ, Tài sản kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải, Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải, Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải, Chuyên Viên Bồi Thường Hàng Hải, Chuyên Viên Bồi Thường Bảo Hiểm Hàng Hải
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Reinsurance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Hỗ trợ phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kiểm soát và đào tạo chất lượng dịch vụ khách hàng, Kiểm soát chất lượng dịch vụ, Chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.