Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Trao đổi, giao lưu mở rộngthị trường tái bảo hiểm trong và ngoài nước;
 • Nghiên cứu thị trường tái bảo hiểm trong và ngoài nước, tham mưu cho lãnh đạo về các phương án nhận tái bảo hiểm cố định/tạmthời;
 • Quản lý, theo dõi và triển khai thực hiệncác hợp đồng nhận tái bảo hiểm cố định, tái tạm thời;
 • Thống kê, báo cáo hàngtháng, quý theo yêu cầu;
 • Thu xếp các dịch vụ tái bảo hiểm tạm thời nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả;
 • Thông báo, theo dõi thu đòi bồi thường từcác nhà tái bảo hiểm đối với các tổn thất thuộc hợp đồng bảo hiểm có thu xếptái bảo hiểm;
 • Quản lý, hướng dẫn các cá nhân, đơn vịliên quan trong VBI thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động nhận tái bảo hiểm;
 • Xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định, quy trình Tái bảo hiểm, chính sách liên quan tới hoạt động khai thác tái bảo hiểm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khách theo sự phân công của Lãnh đạophòng, Ban lãnh đạo;
 • Đào tạo nghiệp vụ Hàng hải & hỗn hợp  cho nhân sự tại Phòng/Ban/Đơn vị theo yêu cầu;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc là chuyên viên cao cấp/chuyên viên chính;
 • Tiếng Anh tốt;
 • Kinh nghiệm làm việc trong công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, giám định bảo hiểm và/hoặc có hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ là lợi thế;
 • Năng động, tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phân tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Ban Khách hàng doanh nghiệp FDI&Môi giới
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location:
 • Required skills: Chuyên Viên Bồi Thường Tài Sản Kỹ Thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ con người, Thực tâp sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Vinh Phuc
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI VĨNH PHÚC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.