Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các công tác tài chính, hoạt động kế toán, thanh toán, ngân quỹ kịp thời chính xác, an toàn trong nội bộ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và phân cấp của Tổng công ty.

- Thực hiện các công việc về nhân sự trong phạm vi được phân cấp và các công việc hành chính quản trị và văn phòng tại công ty. Bảo vệ tài sản, an ninh trật tự tại công ty.

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị tổng hợp theo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc, Tổng cổng công ty, Báo cáo ngành dọc và các Ban có liên quan

Job Requirement

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán.

• Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc trưởng phòng kế toán tại các doanh nghiệp.

• Kỹ năng quản lý đội ngũ; đào tạo và huấn luyện nhân viên.

• Quyết đoán, làm việc độc lập, chịu áp lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

• Kỹ năng: Kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt, Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

• Có kinh nghiệm xử lý và quyết toán thuế.

Similar Jobs

 • Location: Can Tho
 • Required skills: Chuyên viên kế toán, Accountant, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.