Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị; Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước và quy định của VBI.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và quy định của VBI.
 • Quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn vốn trên tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng, thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác kế toán tài chính.
 • Thực hiện đúng các quy định về thu chi tại đơn vị đảm bảo an toàn, chính xác.
 • Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo kế hoạch được phê duyệt; Tổ chức thực hiện quản lý tài sản của đơn vị theo quy định của VBI.
 • Tổ chức tuyển chọn và tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị theo quy định tuyển dụng của VBI.
 • Quản lý lao động, giám sát việc thực hiện nội quy lao động của CBNV đơn vị
 • Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, an toàn văn phòng làm việc.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán hành chính theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

 

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng.
 • Có tối thiểu từ 01 - 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp. Anh văn trình độ B hoặc tương đương trở lên; Tin học văn phòng thành thạo.
 • Quyết đoán, chịu được áp lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ; đào tạo và huấn luyện nhân viên. 
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý điều phối công việc;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt,
 • Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt.  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.