Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu, xây dựng chính sách, sản phẩm đối với phân khúc khách hàng lớn và triển khai các chính sách bán hàng đối với phân khúc khách hàng lớn.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch và quản lý các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh KHDN; Quản lý, phân tích, rà soát, đối chiếu doanh thu bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường, lợi nhuận phân khúc KHDN.
 • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh khai thác thành công các dịch vụ lớn thuộc tất cả các nghiệp vụ trên phân cấp đơn vị đối với KHDN và theo phân công công việc của Lãnh đạo Ban Khách hàng tại từng thời kỳ.
 • Thực hiện khai thác các đơn, sản phẩm bảo hiểm KHDN tập trung tại VietinBank và các tổ chức tài chính ngân hàng khác.
 • Trực tiếp làm việc, xây dựng mối quan hệ với bộ phận đấu thầu các công ty bảo hiểm trong nước và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh khai thác dịch vụ bảo hiểm, khách hàng qua kênh đấu thầu.
 • Quản lý, cập nhật hồ sơ năng lực của Tổng Công ty và tài liệu liên quan theo yêu cầu của các dự án.
 • Chủ động tìm kiếm, xây dựng danh sách khách hàng lớn tiềm năng (Khách hàng là Tập đoàn/Tổng Công ty nhà nước, khách hàng thuộc phân khúc siêu lớn) và hoặc dựa trên nguồn danh mục khách hàng lớn tiềm năng có quan hệ tín dụng với VietinBank hoặc khách hàng lớn không có quan hệ tín dụng với Vietinbank
 • Duy trì, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với với khách hàng lớn tiềm năng.
 • Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật cho nhân sự tại các đơn vị theo yêu cầu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Từ 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ mảng sản phẩm khách hàng doanh nghiệp.
 • Trên 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí quản lý về nghiệp vụ tài sản kỹ thuật;
 • Năng động, quyết liệt, sáng tạo
 • Có kinh nghiệm đào tạo, thúc đẩy và tạo động lực đội ngũ bán hàng.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý; sử dụng tiếng Anh tốt; Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bảo hiểm; Có khả năng đi công tác.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Sales, Sales manager, Sale Area, Trưởng phòng kinh doanh, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật, Thực tập sinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu, Chuyên Viên Quản Trị Thương Hiệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FDI, Môi giới, Khách hàng doanh nghiệp, Brocker
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài, Trưởng nhóm Inbound/ Trưởng nhóm Tổng đài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tuyển Dụng Tổng Đài Viên, Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - Mảng Đấu thầu, Phó Giám đốc, Đấu thầu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh - Trụ sở chính, Phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Reinsurance, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm, Chuyên viên Tái Bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế hoạch tài chính, Financial Control Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.