Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh do GĐ phân công;
 • Làm việc với các chi nhánh Ngân hàng Vietinbank để phối hợp khai thác bảo hiểm;
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường về khai thác nhóm khách hàng doanh nghiệp và phát triển các kênh bán hàng khác;
 • Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý và triển khai khai thác nhóm khách hàng doanh nghiệp.
 • Đào tạo và tuyển dụng nhân viên để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Job Requirement

 • Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành;
 • Ứng viên có từ 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc trong lĩnh vực ngân hàng;
 •  Có khả năng quản lý và trách nhiệm trong công việc;
 •  Nhanh nhẹn, làm việc nhóm, có chí tiến thủ, chịu được áp lực ;
 •  Lương, thưởng theo năng lực và được hỗ trợ giao địa bàn kinh doanh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.